notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

Transcriberen

Een transcriptie is een geschreven tekst die woordelijk weer­geeft wat er gezegd werd; de samensteller is een transcriptionist (m/v). Het maken van een transcriptie lijkt nog het meest op het maken van een vertaling.

Zorg en aandacht

Een 'woordelijke' of 'letterlijke' weergave is meestal niet wenselijk, want spreken is – evenals schrijven – een vaardigheid die niet iedereen even goed beheerst. Bijna niemand spreekt in grammaticaal correcte volzinnen; ruwe transcripties zijn daarom nauwelijks leesbaar.

Uiteraard wilt u op papier hebben wat er gezegd werd, en door wie. De transcriptioniste verwijdert of corrigeert versprekingen, uh's en ah's, (stilistische) fouten en verhaspelingen. De wijzigingen dienen de leesbaarheid van het document. Een transcriptionist maakt met zorg en aandacht een goede geschreven interpretatie van wat er in spreektaal is gezegd.

Afweging

Vooral in politiek verband krijgen no­tulisten de opdracht om te transcriberen; zie bijvoorbeeld de “Handelingen” van de Twee­de Kamer. Vergaderingen van gemeenteraden worden ook nog wel getranscribeerd, evenals zittingen in rechtbanken.

Overweegt u een vergadering te laten transcriberen? Wij adviseren u om helder voor uzelf onder woorden te brengen waarom u dat wilt. Staan er misschien gevoelige onderwerpen op de agenda, bijvoorbeeld ernstige meningsverschillen? Bent u bezig met het vormen van een dossier? In die gevallen helpen goede notulen u veel beter. Of werkt u bijvoorbeeld aan een jubileumboekje, waarin u de heel eigen, specifieke manier van spreken van de jubilaris wilt vastleggen?

Rosenbaum Select helpt u graag bij het maken van uw afweging; neemt u gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op.

T: 030 236 4784

E: post@rosenbaum.nl

 

Webdesign » SPRANQ Utrecht