notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

Snufferd

‘Het is een riskant plan,’ aldus een raadslid van de oppositie; ‘wetmatig zullen wij ooit op onze snufferd gaan.’

Snufferd. Schrijf je dat zo op in een transcriptie? Zou het betreffende raadslid zich generen als hij terugleest dat hij 'snufferd' zei? Moet of mag de transcriptioniste sprekers soms een beetje tegen zichzelf beschermen? Dit soort overwegingen spelen bij het maken van een transcriptie. Laten we eens kijken wat andere experts ervan vinden.

Zou ‘snufferd’ in de handelingen van de Tweede Kamer terecht kunnen komen? Volgens een zoekopdracht op http://www.statengeneraaldigitaal.nl/ wel! Op die site zijn de Handelingen van de Tweede Kamer sinds 1917 (tot 1995) te vinden. Woorden als: ‘snufferd,’ ‘vlegel’ en ‘verdorie’ staan er allemaal in. ‘Pisnijdig’ niet. ‘Nijdig’ daarentegen wel. ‘Verdomme’ ook, in allerlei varianten. En ‘dondert’ ook. Soms wordt dit onparlementair taalgebruik, zoals dat wel wordt genoemd, op last van de voorzitter doorgehaald; het staat erbij als dit gebeurde, dus helemaal weg is het dan niet! Gaat u maar eens grasduinen in de Handelingen.

We vonden een blog van de NRC uit 2008:

Zeker in verhouding tot alle geheimen die hij moet bewaren, praat minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) nogal veel. Toen hij deze week bijvoorbeeld debatteerde met de Tweede Kamer over de laatste aankoop van de Staat, een aandeel van tien miljard in ING, zei hij losjes: „Nu ik eigenaar ben van die tent, nou ja, nu wij eigenaar zijn.” Om vervolgens uit te leggen waarom het tegengaan van bonussen voor bankiers nu even niet zijn hoogste prioriteit heeft. De stenografische dienst van de Tweede Kamer heeft de ‘verspreking’ van de minister gladgestreken, zodat in de Handelingen straks alleen het neutrale „nu wij eigenaar zijn” zal staan. En dat is jammer. Want dat parmantige ‘ik’ reflecteert de trots die bij Bos uit alle poriën gutst sinds hij begonnen is met het opkopen van banken. Wat hem overigens, als politieke peilingen de waarheid spreken, veel populariteit oplevert. Toch past terughoudendheid.”

(vrijdag 24 oktober 2008 door Frank Vermeulen; Modderen met de monarchie in tijden van crises; onderstreping door Rosenbaum)

Hieruit leiden wij af dat ‘politiek correct’ de norm moet zijn, maar dat daarmee ook iets verloren gaat, namelijk het eigene van een spreker.

 

 


» Alle blogs van De Dames Rosenbaum

RSS  Volg de dames Rosenbaum via de RSS feed.

Webdesign » SPRANQ Utrecht