notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

Niet inkoppen, dames en heren

Veel bewoners van grote steden zijn klaar met hondenbezitters die hun lieveling zomaar op de stoep laten poepen. Eigenlijk heeft zo'n beetje iedereen daar wel genoeg van. Als 't het Klantcontactcentrum van de gemeente gaat opvallen dat er veel geklaagd wordt over poepoverlast, komt de beleidsafdeling Openbare ruimte in actie; die gaat dan beleid ontwikkelen. Het sluitstuk van zo'n ambtelijk traject is vaak een bewonersinformatieavond.

Zulke avonden zijn leuke kluifjes voor een notuliste (om maar even in de terminologie te blijven). De bijeenkomsten worden goed bezocht; de sfeer is vaak wat lacherig. Iedereen zegt heel vaak 'poep,' en allerlei variaties daarop, en dat mag je dan opschrijven. Bij het uitwerken van je notulen zoek je dan natuurlijk ook naar synoniemen, anders wordt het een saai verslag.

In een van de wijken van een grote stad in ons land bezocht de wethouder zelf de informatieavond; het was verkiezingstijd. De ambtenaar van dienst verzorgde een toelichting aan de hand van een gelikte PowerPoint, de wethouder vulde daar zo nu en dan wat op aan en beantwoordde vervolgens vragen uit het publiek.

Die beantwoording was niet helemaal naar de zin van enkele aanwezigen. 'U doet helemaal niets,' spraken zij op hoge toon, 'en u weet er trouwens ook niets van. Achter uw schone bureau op het stadhuis heeft u geen erg in wat wij hier allemaal moeten verdragen van die grote honden! Wij vinden soms hopen van wel een kilo op onze stoep!'

De wethouder: 'Daar wil ik wel even iets tegenin werpen…..' Zijn zin kon hij niet afmaken vanwege het lachsalvo dat losbarstte. Waarop de voorzitter de zaal tot stilte maande met de afmaker 'Niet inkoppen, dames en heren!'


» Alle blogs van De Dames Rosenbaum

RSS  Volg de dames Rosenbaum via de RSS feed.

Webdesign » SPRANQ Utrecht