notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

Notuleren is een vak.

Het volgende komt u ongetwijfeld bekend voor: U zit klaar voor de vergadering. Iemand vraagt: ‘Wie notuleert?’ (Geen reactie).

Vergadert u graag voor niets?

Notuleren is een vak, een ambacht. De meeste mensen hebben er een hekel aan, vinden het moeilijk en tijdrovend. Zij schuiven het voor zich uit, waardoor belangrijke notulen vaak onderaan de stapel belanden en vervolgens weken blijven liggen. Wellicht krijgt u uiteindelijk notulen onder ogen waar u niets mee kunt; u hebt dan voor niets vergaderd.

Door het inschakelen van een professionele notulist weet u zeker dat u tijdig beschikt over een heldere weergave van wat er is besproken. De deelnemers kunnen zich de vergadering direct weer voor de geest halen en mensen die de vergadering hebben gemist, weten na het lezen van het verslag precies wat er aan de orde is geweest.

Onafhankelijk en neutraal

Rosenbaum-notulen worden doorgaans zonder opmerkingen vastgesteld. Het gaat u immers om de hoofdlijnen? De notulist ordent de bespreking en doet er verslag van met weglating van de ruis.

Een onafhankelijke specialist kijkt enigszins van een afstand naar uw organisatie, wat de kwaliteit van de notulen ten goede komt. Wij vinden dat de notulist strikt neutraal moet zijn. Alle partijen en meningen moeten gehoord en vermeld worden; alle meningen verdienen een niet-gekleurde weergave. Dat is moeilijk te realiseren als de notuliste heel betrokken is of tot in detail op de hoogte van een en ander.

Taalprofessionals

Een – in eigen huis opgeleide – notulist kunt u per bijeenkomst of per serie bijeenkomsten bij ons inhuren. Denkt u aan vergaderingen, seminars, studiedagen, congressen, persconfe­renties, commissievergaderingen, symposia, project- en werkgroepbesprekingen, brainstormsessies en andere bijeenkomsten met een informatief of besluitvormend karakter. We streven ernaar om u zoveel mogelijk óók op korte termijn een notulist te leveren, desnoods nog dezelfde dag.

Als taalprofessionals halen wij de hoofdlijn voor u uit een mondeling relaas en verwoorden die schriftelijk, maar we hebben ook oor voor opmerkelijke zaken. U zult nooit een machine dit werk kunnen laten doen.

Webdesign » SPRANQ Utrecht