notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

Volgtijdelijk

De oppositie diende een motie in bij een raadsvoorstel; het had met de bezuinigingen te maken. De wethouder zag het nut van die motie wel, maar vond de inhoud beter passen bij een volgend stadium van haar aanpak. ‘We nemen een inleidend hoofdstuk in het programma op,’ zei ze, ‘en als we het eens zijn over onze kerntakenopvatting, gaan we verder. We gaan de discussie volgtijdelijk voeren.’

Daar moesten wij even over nadenken. Het bekende rode golfje verscheen onder ‘volgtijdelijk,’ dus de spellingcontrole van Word kende dat woord niet. De dikke Van Dale wel: sequentieel, betekent het. Na elkaar – het één volgt het ander in de tijd op. Volgtijdelijk dus, in tegenstelling tot gelijktijdig.


» Alle blogs van De Dames Rosenbaum

RSS  Volg de dames Rosenbaum via de RSS feed.

Webdesign » SPRANQ Utrecht