notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

Over ons

Rosenbaum Select bestaat sinds 1994. Het heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig notuleerbureau met als specialisatie de weergave van complexe discussies.

Alle overlegvormen

Ons team is met alle overlegvormen bekend, of het nu om beleidsvergaderingen gaat, of om project- en werkgroepbesprekingen, adviesraden, seminars, wetenschappelijke conferenties, commissievergaderingen, symposia, inspraakbijeenkomsten, brainstormsessies of andere bijeenkomsten.

Passie voor taal

Verslaglegging is onze specialiteit. Dat is een leuk, maar vaak onderschat vak. We hebben een heel diverse achtergrond maar zijn allen hbo-geschoold of hebben een academische opleiding achter de rug. Daarnaast delen wij passie voor taal en hebben we zonder uitzondering jarenlange ervaring met het verslaan van zeer uiteenlopende bijeenkomsten, zowel in het Nederlands als het Engels.

Onder embargo

Ons team heeft regelmatig te maken met embargo's. Vertrouwelijke informatie is bij ons in goede handen. Wij werken uitsluitend met vaste mensen en hanteren een strikt veiligheidsprotocol. Desgewenst ondertekenen wij een verklaring inzake geheimhouding.

Thuisbasis in Utrecht

Onze thuisbasis is Utrecht, vanwaar we 'uitvliegen' naar alle uithoeken van het land (en soms naar het buitenland). We 'vliegen' er ook weer in om onze verslagen te schrijven. Door onze jarenlange ervaring en hechte samenwerking zijn we erg goed op elkaar ingespeeld en algemeen inzetbaar.

 

Webdesign » SPRANQ Utrecht