notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

Letterlijk of woordelijk

"Het derde puntje waar we nog ook met de Stichting over, eh, eh, waar ik ook met ze over wil praten, is dat zij ook aangeven van, goed, die structurele subsidie, zoals die er nu staat, voor de jaren ná 2014, is dat zij van mening zijn dat die, dat zij wellicht wat meer zouden willen hebben om ook nog een stukje professionaliseringsslag te maken, et cetera. Nou, daarover wil ik dus ook met hen in gesprek gaan, dat als wij dus bepalen voor dit jaar wat het wordt, dat we ook, hè, richting kadernota ook kunnen opnemen als we voor de jaren hierna meer nodig hebben, dat wij dat gewoon op weg naar de begroting voor volgend jaar gewoon kunnen borgen. Dat we gewoon in november een besluit ligt, dat ook het geld voor 2015 overeen komt met de doelstellingen die zij hebben en dat ook past binnen wat wij willen."

Lastig hè? Het lastigst van alles is dat u de mijnheer die wij hier even aan het woord lieten, niet kunt zien en horen. Onze transcriptioniste ving de non-verbale signalen wel op, want zij zat erbij toen deze woorden werden uitgesproken. Bovendien hoorde zij de intonatie van hetgeen gezegd werd. Wij hebben er het volgende van gemaakt.

"De Stichting heeft aangegeven dat zij in de jaren ná 2014 graag wat meer dan de structurele subsidie zou willen hebben om een professionaliseringsslag te kunnen maken. Dat is het derde punt waarover we nog met hen willen praten. Wellicht kunnen we in de kadernota een hoger bedrag opnemen zodat we het op weg naar de begroting voor volgend jaar kunnen borgen. Dan komt er in november een besluit waarin vastligt dat het bedrag voor 2015 overeenkomt met hun doelstellingen én past bij wat de gemeente wil."

Het blijft lastige materie, wij geven het toe: structurele subsidie, professionaliseringsslag, kadernota, borgen. Toch kunt u met onze 'vertaling' waarschijnlijk beter uit de voeten, want de woordenbrij is geordend. 'Opgepoetst,' noemen we dat.

 


» Alle blogs van De Dames Rosenbaum

RSS  Volg de dames Rosenbaum via de RSS feed.

Webdesign » SPRANQ Utrecht