notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

De dames Rosenbaum

RSS  Volg de dames Rosenbaum via de RSS feed.

De groeten!

De dames Rosenbaum houden van schrijven - letterlijk: er gaat niets boven een fijne pen met goede inkt uit zo'n prachtig flaconnetje.

> Lees verder

Peschen

"….. werd indertijd niet aangenomen, evenmin als onze Peschen-motie." Dat zei de woordvoerder, en dan schrijft een ijverig reporter snel op: 'Peschen-motie ook afgewezen.' Op kantoor, bij het samenstellen van het artikel, stokte het werk.
Wat is een Peschen-motie?

> Lees verder

De kunst van het voorzitten

Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. – en tot de laatstgenoemde categorie zal dit bestuur zich rekenen.” Met deze woorden, ontleend aan William Shakespeare’s Twelfth Night (1602) opende de voorzitter de eerste vergadering van het bestuur van de pas opgerichte stichting. 

Een verrassende opening en een goed begin, want deze voorzitter won er direct de sympathie en interesse van zijn prille bestuur mee.

> Lees verder

Letterlijk of woordelijk

"Het derde puntje waar we nog ook met de Stichting over, eh, eh, waar ik ook met ze over wil praten, is dat zij ook aangeven van, goed, die structurele subsidie, zoals die er nu staat, voor de jaren ná 2014, is dat zij van mening zijn dat die, dat zij wellicht wat meer zouden willen hebben om ook nog een stukje professionaliseringsslag te maken, et cetera. Nou, daarover wil ik dus ook met hen in gesprek gaan, dat als wij dus bepalen voor dit jaar wat het wordt, dat we ook, hè, richting kadernota ook kunnen opnemen als we voor de jaren hierna meer nodig hebben, dat wij dat gewoon op weg naar de begroting voor volgend jaar gewoon kunnen borgen."

> Lees verder

Waar werkt u?

Het notuleerbureau bedient vanuit Utrecht het hele land. In de praktijk komt dat neer op een brede strook Midden-Nederland, de Randstad en wat uitschieters in zuidelijke, oostelijke en noordelijke richting. Beroepsnotulistes reizen dus nogal veel.

> Lees verder

Volgtijdelijk

De oppositie diende een motie in bij een raadsvoorstel; het had met de bezuinigingen te maken. De wethouder zag het nut van die motie wel, maar vond de inhoud beter passen bij een volgend stadium van haar aanpak. ‘We nemen een inleidend hoofdstuk in het programma op,’ zei ze, ‘en als we het eens zijn over onze kerntakenopvatting, gaan we verder. We gaan de discussie volgtijdelijk voeren.’

> Lees verder

Snufferd

‘Het is een riskant plan,’ aldus een raadslid van de oppositie; ‘wetmatig zullen wij ooit op onze snufferd gaan.’ Snufferd. Schrijf je dat zo op in een transcriptie? Zou het betreffende raadslid zich generen als hij terugleest dat hij 'snufferd' zei? Moet of mag de transcriptioniste sprekers soms een beetje tegen zichzelf beschermen? Dit soort overwegingen spelen bij het maken van een transcriptie. Laten we eens kijken wat andere experts ervan vinden.

> Lees verder

Niet inkoppen, dames en heren

Veel bewoners van grote steden zijn klaar met hondenbezitters die hun lieveling zomaar op de stoep laten poepen. Eigenlijk heeft zo'n beetje iedereen daar wel genoeg van. Als 't het Klantcontactcentrum van de gemeente gaat opvallen dat er veel geklaagd wordt over poepoverlast, komt de beleidsafdeling Openbare ruimte in actie; die gaat dan beleid ontwikkelen. Het sluitstuk van zo'n ambtelijk traject is vaak een bewonersinformatieavond.

> Lees verder

RSS  Volg de dames Rosenbaum via de RSS feed.

Webdesign » SPRANQ Utrecht