notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

De kunst van het voorzitten

Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. – en tot de laatstgenoemde categorie zal dit bestuur zich rekenen.” Met deze woorden, ontleend aan William Shakespeare’s Twelfth Night (1602) opende de voorzitter de eerste vergadering van het bestuur van de pas opgerichte stichting. 

Een verrassende opening en een goed begin, want deze voorzitter won er direct de sympathie en interesse van zijn prille bestuur mee. In volgende bestuursvergaderingen bleek dat deze voorzitter zijn klassieken bijzonder goed kende; bij bijna elk onderwerp had hij een passend citaat.

Bij overleg over een onderwerp waarbij het van het allergrootste belang was dat een andere partij daar medewerking aan zou gaan verlenen: “Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt,” een regel uit het gedicht Erlkönig, in 1782 geschreven door Johann Wolfgang von Goethe.

Bij de nabespreking van een succesvol verlopen onderhandelingsgesprek: “Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein.” Gevleugelde woorden, oorspronkelijk deel van een tijdens de Franse Revolutie (1848) vervaardigd spotdicht (“La fraternité ou la mort!”).

Ziet u hem voor zich, deze voorzitter? Een bedaarde mijnheer, immer goed voorbereid. Kent de dossiers, beziet die met gepaste ernst en houdt het overzicht. Laat discussies nooit uit de hand lopen, maar grijpt tijdig in – met een goed geplaatste kwinkslag. Vat lastige kwesties adequaat samen. Van vergaderingen onder zijn leiding komen haast vanzelf goede notulen. Natuurlijk, de notuliste moet haar vak beheersen, maar de kwaliteit van het verslag zegt ook veel over de mate waarin de voorzitter het zijne beheerst.

Nog een kenmerk van een goede voorzitter? Zijn vergaderingen lopen nooit uit. De mijnheer waarover wij het hier hebben, doet dat op charmante wijze zo: “Wie heeft er iets voor de rondvraag? Ik moedig dat niet aan, maar mocht er nog iets zijn blijven liggen….."

 


» Alle blogs van De Dames Rosenbaum

RSS  Volg de dames Rosenbaum via de RSS feed.

Webdesign » SPRANQ Utrecht