notulisten & verslaggevers
Telefoon: 030 - 236 47 84   |   post@rosenbaum.nl

Heldere verslaglegging

Notulen doen verslag van vergaderingen, conform het huishoudelijk reglement, de statuten of bij wet. Notulen zijn daarmee het officiële document waarmee de besluitvorming wordt vastgelegd. In sommige gevallen vormen notulen zelfs juridisch bewijsmateriaal.

Nalezen

Daarnaast kunnen deelnemers aan een vergadering nalezen of de notulen een correcte weergave van het besprokene zijn en kunnen geïnteresseerden of belanghebbenden die niet aanwezig waren, nalezen wat er aan de orde was. De notulen bieden ook aanknopingspunten op grond waarvan nieuwe acties of vergaderingen in gang kunnen worden gezet.

Uitwerken

Het uitwerken van notities naar aanleiding van gesproken woord kan per vergaderuur twee tot vijf uur duren; dat is niet heel precies aan te geven. Het hangt van meerdere factoren af, waaronder de ervaring van de notuliste, de complexiteit van het vergaderonderwerp, de voertaal en de kwaliteit van het voorzitterschap.

Bureaulade

Hoeveel notulen verdwijnen er niet in bureauladen? 'De bureaula is een treurige eindbestemming voor ons werk,' aldus de notuliste; 'wat er besproken is, moet helder op papier komen want daarvoor worden wij ingehuurd, maar uiteindelijk zijn wij schrijvers. Wij willen net zo goed als elke andere schrijver gelezen worden.'

Handwerk

Rosenbaum Select vervaardigt taalproducties op ambachtelijke wijze en daar is een echte markt voor. Ondanks de voortschrijdende au­tomatisering blijft notuleren nog altijd hand­werk, al komt er steeds meer elektronica op de markt die het leven van een notuliste wat gemakkelijker kan maken. Hier valt te denken aan digitale opnameapparatuur (beeld en ge­luid), spraakherkenning en laptop.

Webdesign » SPRANQ Utrecht